Wereldwijs

Ontwerp omslagenlijn voor de aardrijkskundemethode Wereldwijs.
Uitgeverij Malmberg, © 2011

wereldwijs1

wereldwijs2

wereldwijs3