Handreiking filmtheaters

Boekontwerp, opmaak en infographics voor het Eye Filminstituut en het Filmfonds in Amsterdam.
De handreiking is een handboek voor professionals en beleidsambtenaren in de culturele sector.
© 2010filmtheaters_grootfilmtheaters_bw1filmtheaters_p36_37 filmtheaters_p16-17 filmtheaters_bw2 filmtheaters_p34_35 filmtheaters_bw4