Magazine De Kwestie

Concept, ontwerp en opmaak magazine de Kwestie, voor de VO Raad. In het magazine worden
inhoudelijke kwesties binnen het onderwijs besproken en geanalyseerd.
© 2010kwestie_omslag kwestie_p6-7 kwestie_p26-27 kwestie_p42-43 kwestie_p54-55